Türkçe kelimelerin imlâsı bölümünde bahsedildiği üzere buraya kadar anlatılan mevzular Türkçe asıllı kelimelere mahsus olup, mevzubahis imlâ kaideleri, isimlerin yalın hali ve fiil köklerinin yazımında geçerlidir. Bununla birlikte bazı kelimelerin telaffuzunda okutucu bulunmasına rağmen bu okutucular uygulamada yazılmamıştır. Bu kelimelere imlâsı klişeleşmiş kelimeler diyebiliriz. Aşağıda bu tarz kelimelere misaller verilmiştir.