1- Türkçe kelimelerde kalın “s” sesinin karşılığı olarak kullanılır.

Sarı
Sakal
Sarık
Suç
Isı
Kas
Askı
Baskın
Uslanmak
Ismarlama
Issız

2- Aynı kelimedeki ikinci kalın “s” sesleri için, “sin” harfi kullanılır.

Sarımsak
Saksağan
Sıska

Türkçe kelimelerde kalın “t” ve “d” seslerinin karşılığı olarak kullanılır.

1- Kalın sesli kelimelerde ve genellikle de ilk hecelerde kullanılır. Aynı kelimedeki ikinci kalın “t” sesleri için, “te” harfi kullanılır.

Tırnak
Tırnak
Yumurta
Kastamonu
Isparta
Hatay
Sigorta
Tartı
Tutsak

2- Kalın sesli kelimelerde kullanılır. Aynı kelimedeki ikinci kalın “d” sesleri için, “dal” harfi kullanılır.

Dalgıç
Dargın
Doğu
Dağ
Dolgun
Soda
Dadaş

3- Kalın sesli dahi olsa, hiçbir isim veya fiil ekinde “sad” ve “tı” harfleri kullanılmaz.

Sarımsı
Yapar mısın?
Su Borusu
Açtı
Uçtu mu
Yaptıkça

4- İçinde kalın “s“ ve “t“ seslerini beraber bulunduran bir kelimede ilk harf yeteri kadar telaffuzu kalınlaştırdığından ikinci harf için ince karşılığı olan “sin“ veya “te“ harfi kullanılır.

Sataşmak
Sıtma
Sırt
Tas
Taslak
Tosbağa

Bu bölümdeki konulardan 10 SORU’nun 7’sini doğru cevaplamanız gerekmektedir.

5. Sad ve Tı Harfleri testine hoş geldiniz.
Verilmiş olan boşluklara kelimelerin okunuşlarını yazınız.

Sorular havuzdan karışık olarak gelmektedir.
Testi bitirdiğinizde sayfayı yenileyerek yeni sorular çözebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Sad ve Tı Harfleri testini bitirmek üzeresiniz.

Cevaplarınızı gözden geçirip "Gönder" diyerek sonucunuzu görebilirsiniz.