Osmanlıca’da 4 çeşit kef harfi bulunmaktadır. Aşağıdaki sekmelerden bunları çalışıp sonraki testi çözünüz.

Kaf Harfi Çeşitleri:

Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki “k” sesidir.

Kömür (Türkçe)
Kedi (Türkçe)
Eski (Türkçe)
İdrak (Arapça)
Teşkil (Arapça)
Tefekkür (Arapça)
Kelepçe (Farsça)
Keşkül (Farsça)
Kepçe (Farsça)

Türkçe ve Farsça kelimelerdeki “g” sesidir. Bu harf Arapça kelimelerde kullanılmaz.

Kâf-ı Farisî’nin, Farsçada normal olarak kullanılan çift keşidesi, Osmanlıcada daha ziyâde tek keşide ile yazılır.

Gelin (Türkçe)
Güzel (Türkçe)
Göz (Türkçe)
Güç (Türkçe)
Güllaç (Farsça)
Gül (Farsça)
Güfte (Farçsa)
Genç (Farsça)

Üç ayrı sesle okunabilen ve Türkçe’ye has olan bu harf, bir kelimenin ilk harfi olarak gelmez.

“Ğ” sesiyle okunması

Güğüm
Eğlence
Eğri
Göğüs

“Y” sesiyle okunması

(Bu harfin kullanıldığı misâller çok az olup, hemen hepsi aşağıdakilerden ibârettir.)

Teyel
Beylerbeyi
Eyer
Tüy
Leylek
Çiy

“V” sesiyle okunması

(Bu harfin kullanıldığı misâller az olup, hemen hepsi aşağıdakilerden ibârettir.)

Övmek
Güveç
Sivilce
Gövde
Güverte

Türkçeye mahsus olup, bu cihetle kâf-ı Türkî de denilen, telaffuzu genizden gelen “n” sesidir. Bugün Anadolu’nun çok yerlerinde bu harf, hâlâ aslına uygun olarak telaffuz edilir.

KULLANILDIĞI YERLER:

İkinci tekil şahısların mülkiyet (iyelik) ve fiil (şahıs) eklerinde

Oğlun
Baban
Gördün

İkinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde

Saçınız (Mülkiyet)
Kuşunuz (Mülkiyet)
Kaçınız (Mülkiyet)

Herhangi bir tamlamanın tamlayan eklerinde

Gözümün Nuru
Yolun Başı
Ağacın Başı

Bazı Türkçe kelimelerde

Anlamak (Fiil)
Dinlemek (Fiil)
Benzemek (Fiil)
En (İsim)
Ben (İsim)
Son (İsim)
Önce (İsim)
Sonra (İsim)
Yanlış (İsim)

4. Kef Harfi Çeşitleri testine hoş geldiniz.
Verilmiş olan boşluklara kelimelerin okunuşlarını yazınız.

Sorular havuzdan karışık olarak gelmektedir.
Testi bitirdiğinizde sayfayı yenileyerek yeni sorular çözebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Kef Harfi Çeşitleri testini bitirmek üzeresiniz.

Cevaplarınızı gözden geçirip "Gönder" diyerek sonucunuzu görebilirsiniz.