Türkçedeki sekiz sesli harfin (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) karşılığı olarak Osmanlıca imlâda dört harf (ا، ه، و، ي) okutucu olarak kullanılmaktadır. Bu dört harf kendi sesleriyle de okunurlar.

Örneklerini görmek için harflerin üzerine gidiniz ve “Elif Okutucusu”ndan başlayınız.

Elif
He
Vav
Büyük
DERSE GEÇ
Ye