1- Okutucu “ye” harfi, “ı, i” seslerinin bulunduğu hecelerde gösterilir.

İki
Bilim
Dilim
Sinek
Bakır
Saygı

Kelime başlarındaki “ı, i” sesleri, “elif” harfinden sonra “ye” okutucusu yazılarak gösterilir.

İğne
Işık
İlik
İlk

2- Okutucu “ye” harfi ile biten bir kelime “ye” harfi ile başlayan bir ek aldığında bu kelime isim ise ek ile birleşmez, fiil ise birleşir.

Doğruya (İsim eki)
Geriyi (İsim eki)
Dayıyı (İsim eki)
Eriyor (Fiil eki)
Taşıyacağım (Fiil eki)
Kaşıyacak (Fiil eki)
Kaşıyan (Fiiilden isim)
Taşıyıcı (Fiiilden isim)
Yiyecek (Fiiilden isim)

3- İsim ve fiil köklerinde ard arda gelen üç “ye” harfi yerine iki “ye” harfi kullanılır.

Deyim
Sıyır
Bıyık
Kıyı

4- Bazı kelimelerin ilk hecelerindeki “e” seslerinin asılları “i” sesi olduğundan “ye” okutucusu ile gösterilir.

Etmek
Vermek
Dermek
Ertelemek
Erken
Geç
El

Bu bölümdeki konulardan 10 SORU’nun 8’ini doğru cevaplamanız gerekmektedir. Sorular ve şıklar havuzdan karışık olarak çekilmektedir.

2.4 - Ye Okutucusu testine hoş geldiniz.
Verilmiş olan boşluklara kelimelerin okunuşlarını yazınız.

Sorular havuzdan karışık olarak gelmektedir.
Testi bitirdiğinizde sayfayı yenileyerek yeni sorular çözebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.4 - Ye Okutucusu testini bitirmek üzeresiniz.

Cevaplarınızı gözden geçirip "Gönder" diyerek sonucunuzu görebilirsiniz.