Öncelikle Osmanlıca’da kullanılan harfleri tanımalıyız. Osmanlıcadaki harfler ekseriya Kur’an’dan alınmıştır. Kur’ân elifbâsında 29 harf vardır. Osmanlı Türkçesinde ise, 34 harf vardır.

Harflerin okunuşları için üzerlerine geliniz (telefon kullanıyorsanız harflere dokununuz).

Elif
Be
Pe
Farsça
Te
Se
(Peltek)
Cim
Çe
Farsça
Ha
Dal
Zel
Ra
Ze
Je
Farsça
Sin
Şın
Sad
Dat
Ayın
Gayın
Fe
Gaf
Kef
Gef
Farsça
Nef
Farsça
Lam
Mim
Nun
Vav
He
Lamelif
Ye

Aşağıdaki harfler Kur’ân elifbâsında olmayıp, Osmanlıcada yer almaktadır. “Nazal Nun” Türkçe asıllı olup,  diğerleri Farsçadan Osmanlıcaya girmiştir.

Pe
Çe
Je
Gef
Nef

Harfleri çalışmayı bitirdiyseniz aşağıdaki testi yapabilirsiniz. Test sonunda, cevaplarınıza göre diğer bölüme geçip geçemeyeceğinizi size söyleyeceğiz.

1 - Harfler testine hoş geldiniz.
Verilmiş olan boşluklara harflerin isimlerini yazınız.

Sorular havuzdan karışık olarak gelmektedir.
Testi bitirdiğinizde sayfayı yenileyerek yeni sorular çözebilirsiniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 - Harfler testini bitirmek üzeresiniz.

Cevaplarınızı gözden geçirip "Gönder" diyerek sonucunuzu görebilirsiniz.