2. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler

1) Yer eki

-gâh (كاه)

-stan (ستان)

2) Liyâkat, benzetme ve ilgi eki -âne (انه)

3) Gibi eki -vâri (واری)

4) Küçültme eki -çe (چه)

5) Yapıcılık, ism-i fâil eki -kâr (كار)

1) Olumsuzluk eki Bî | بی

2) Olumsuzluk eki Nâ | نا

3) İçinde, -de, -da Der | در

4) Aynı, -deş, -daş Hem | هم

5) -ile dolu, çok fazla, -lı, -li Pür | پر

Osmanlı Türkçesinde, Türkçe ve Arapça sayı isimlerinin yanında Farsça sayı isimleri de kullanılmıştır. Bazıları aşağıdaki gibidir.