Bir hareket veya oluşu, şahıs ve zamana bağlı olmaksızın anlatan kelimelere, masdar denir.

Arapçada hemen hemen bütün kelimeler masdardan türetildiğinden ve Türkçede, Arapça fiiller yerine masdarlar ile bundan çekilen isim ve sıfatlar kullanıldığından, masdar bahsi Osmanlıca öğreniminde oldukça mühimdir.

Meselâ, “o bildi” anlamına gelen (عَلِمَ) fiili Osmanlıcada hiç kullanılmadığı hâlde, bu fiilin masdarı olan “عِلْمْ” ile bu masdardan çekilen şu isimler bize hiç de yabancı değildir.